Skip to main content

Test the sensors on Nano 33 BLE Sense